You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

MNP SIA "Madonas slimnīca" aicina darbā Kvalitātes vadības sistēmu speciālistu
11.11.2021


Madonas slimnīca aicina darbā Kvalitātes vadības sistēmu speciālistu (profesijas kods  2423 13) pilna laika darbam uzņēmumā, plānotais atalgojums 1248,- eur mēnesī.

Galvenie pienākumi:

  •          uzturēt un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši standartu prasībām, t.sk.ieviešot jaunus procesus;
  •           izstrādāt, pārraudzīt un pilnveidot ar kvalitātes vadības sistēmas darbību saistīto dokumentāciju un nodrošināt izmaiņu ieviešanu;
  •          nodrošināt konsultatīvu atbalstu uzņēmuma darbiniekiem kvalitātes vadības sistēmas jautājumos;
  •           nodrošināt ārējām prasībām atbilstošu risku vadības sistēmu.

Prasības:

  •           augstākā izglītība kvalitātes vadības jomā (veselības aprūpes/sabiedrības veselības jomā);
  •           vēlama pieredze kvalitātes vadības sistēmas uzraudzībā un aktualizācijā;
  •           izpratne par veselības aprūpes specifiku;
  •           labas datorprasmes;

-          apgūtas profesionālās pilnveides programmas “Pacientu drošība un kvalitātes vadība” un “Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu  kvalitātes nodrošināšanā” tiks uzskatītas par pretendenta priekšrocību.

CV (europass formātā) un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 2021.gada 15.decembrim vienā no veidiem:

-          elektroniski –  uz e-pastu: ilga.malta@madonasslimnica.lv;

-          pa pastu – Madonas slimnīca, Rūpniecības iela 38, Madona, LV4801;

-          personīgi – iesniedzot Administrācijā - personāla speciālistei Ilgai Maltai – darba dienās no plkst.9:00 līdz 15:00. Tālrunis uzziņām – 27011433.

Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām!

Piesakoties pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei un izmantošanai personāla atlases procesā 3 mēnešus no dokumentu iesniegšanas brīža.
      Atpakaļ