You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pacienta līdzmaksājuma apmērs(Pielikums MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 642 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 367; MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 433; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 816; grozījums 1. punktā un 2. piezīmē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

Veselības aprūpes pakalpojums

Pacienta līdzmaksājums (cena),
euro1

1. Par ģimenes ārsta prakses ambulatoru apmeklējumu2

1.1. personai līdz 65 gadu vecumam

2,00

1.2. personai no 65 gadu vecuma

1,00

2. Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu2

4,00

3. Par ģimenes ārsta mājas vizīti

2,85

4. Par ārstēšanos dienas stacionārā4,5

4.1. par katru dienu, saņemot nieru aizstājterapijas, ķīmijterapijas, hematoloģijas, staru terapijas, rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī neiroloģisko, iekšķīgo slimību, narkoloģisku vai psihiatrisku saslimšanu un hronisko sāpju ārstēšanu dienas stacionārā

7,00

4.2. vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus dienas stacionārā

7,00

5. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu

5.1. par ārstēšanos stacionārās ārstniecības iestādēs

10,00

5.2. par ārstēšanos aprūpes, tai skaitā hronisko pacientu aprūpes, nodaļās vai gultās

7,00

5.3. par ārstēšanos no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnozes kodi atbilstoši SSK-10: C00–C97, D00–D09, D37–D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10:
F10–F19)

7,00

5.4. par ārstēšanos šo noteikumu 6. pielikuma 2.20. apakšpunktā noteiktajās rehabilitācijas profila gultās

5,00

6. Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem

6.1. datortomogrāfiskie izmeklējumi:

6.1.1. izmeklējums bez kontrastvielas

14,00

6.1.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

21,00

6.1.2.1. par izmeklējumu

14,00

6.1.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

6.2. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

6.2.1. izmeklējums bez kontrastvielas

28,00

6.2.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

35,00

6.2.2.1. par izmeklējumu

28,00

6.2.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7. Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem

7.1. elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

2,00

7.2. sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4,00

7.3. galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

4,00

7.4. neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

4,00

7.5. funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

4,00

7.6. radionuklīdā diagnostika

4,00

7.7. ultrasonogrāfiskie izmeklējumi

4,00

7.8. endoskopiskie izmeklējumi

7,00

7.9. rentgenoloģiskie izmeklējumi:

7.9.1. izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa–zarnu trakta kontrastvielu)

3,00

7.9.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

10,00

7.9.2.1. par izmeklējumu

3,00

7.9.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7.10. datortomogrāfiskie izmeklējumi:

7.10.1. izmeklējums bez kontrastvielas

14,00

7.10.2. izmeklējums ar kontrastvielu3, tai skaitā:

21,00

7.10.2.1. par izmeklējumu

14,00

7.10.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

7.11. kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi:

7.11.1. izmeklējums bez kontrastvielas

28,00

7.11.2. izmeklējums ar kontrastvielu,3 tai skaitā:

35,00

7.11.2.1. par izmeklējumu

28,00

7.11.2.2. par intravenozo kontrastvielu

7,00

8. Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

4,00

9. Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām

9.1. olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai

21,00

9.2. embrija pārstādīšana

21,00

9.3. sēklinieku biopsija

21,00

 

 

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu.

2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta attālināti sniegta konsultācija (piemēram, pa tālruni, videoformātā), laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra. Līdzmaksājumu par ģimenes ārsta prakses apmeklējumu iekasē vienu reizi dienā.

3 Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

4 Saņemot zobārstniecības pakalpojumus vispārējā anestēzijā dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem un ir iekļauts pakalpojuma tarifā.

5 Saņemot medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus dienas stacionārā, pacienta līdzmaksājums piemērojams atbilstoši šā pielikuma 9. punkta nosacījumiem.

 

 

 

 
      Atpakaļ