You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Klīniski diagnostiskā laboratorijaSIA „Madonas slimnīcas” laboratorija ir akreditēta un ir kompetenta veikt izmeklējumus atbilstoši LVS EN  ISO 15189:2013 standartam „Medicīnas laboratorijas. Kvalitātes un kompetences prasības”.

Reģistrācijas Nr. LATAK- M-558- 00-2016.

Laboratorijas darbības mērķis - apmierināt klientu/pacientu prasības pēc savlaicīgas, efektīvas un precīzas izmeklējumu rezultātu informācijas, sniedzot rezultātu interpretāciju, konsultatīvos pakalpojumus, ētisku rīcību, ieskaitot savlaicīgas rīcības kļūdu nepieļaušanai un novēršanai, un spēju pielietot personāla zināšanas un prasmes.

Laboratorijas pakalpojumi ir neatņemama slimnīcas veselības aprūpes sistēmas daļa , lai tā varētu sniegt savlaicīgu un efektīvu medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem.

Laboratorija ir SIA ,, Madonas slimnīca’’ struktūrvienība ar pienākumu un tiesību izklāstu bez juridiskas personas tiesībām. 

Laboratorijā veic no cilvēka iegūtu materiālu klīniski diagnostiskus izmeklējumus, ar mērķi nodrošināt informāciju, kas nepieciešama veselības novērtēšanai, slimību diagnostikai, profilaksei un ārstēšanai.

SIA ,,Madonas slimnīca’’ nodrošina klientu ( ārstniecības iestāžu, ārstu, pacientu) vajadzības pēc kvalitatīviem un drošiem laboratorijas izmeklējumiem.

Akreditētās sfēras: no cilvēka iegūta materiāla izmeklējumiem:

hematoloģiskā, klīniskā, klīniskās ķīmijas, imūnhematoloģijas, imūnķīmiskā un koaguloģijas sfēras, nodrošinot izmeklējumu rezultātus nepārtrauktā režīmā rutīnas laikā, vai saskaņā ar minimālo laiku, kas nepieciešams metodes izpildei, ja to pieprasa klīniskā situācija.

Laboratorijas darbs organizēts nepārtrauktā režīmā.

Taču Ambulatorā pieņemšana no 8.00 – 14.00, sakarā ar procedūras kabineta darbu laiku.

Laboratorija pakalpojumus nodrošina juridiskā adresē slimnīcas telpās Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV-4801; tālr. + 371-64807046, fakss + 371-64860553, 

e-pasts laboratorijas@inbox.lv ; mājas lapa: www.madonasslimnica.lv


PIEŅEMŠANAS LAIKI: KATRU DARBA DIENU NO PLKST.8.00-14.00.

Tālrunis laboratorijā: 64807091  

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījums

Informācija par izmeklējuma pieprasījuma/nosūtījuma aizpildīšanu

Laboratorijas informācija par rīcībām ar izmeklējamiem paraugiem

Pilnvarotās laboratorijas


LABORATORISKO IZMEKLĒJUMU METODES, REZULTĀTU NENOTEIKTĪBAS UN INTERPRETĀCIJA
      Atpakaļ