You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sanitāri epidemioloģiskā režīma nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu un preču piegāde
12.11.2018


Iepirkuma id.Nr.: MNP SIA MS 2018/18

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.11.2018., plkst.11.00

Rezultāti: Līgums tiks slēgts ar SIA "CHEMI PHARM GROUP",reģ.Nr. 40003635989, līgumcena 21365,10 EUR bez PVN.   Lēmums      Līgums


      Atpakaļ