You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ūdensvada pievada atjaunošana un Madonas slimnīcas administrācijas ēku
12.10.2018


Iepirkuma id.Nr.: MNP SIA MS 2018/15

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.10.2018., plkst.11.00.

Rezultāti: Līgums tiks slēgts ar SIA "Halle B",reģ.Nr. 40003296208 , līgumcena 41472,86 EUR bez PVN.   Lēmums      Līgums


      Atpakaļ