You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kustamās mantas – laboratorijas aprīkojuma, iekārtu un materiālu izsole
21.03.2022


 Madonas novada pašvaldība SIA „Madonas slimnīca”, organizētās izsoles  “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” kustamās mantas –  laboratorijas aprīkojuma, iekārtu un materiālu pircēja noteikšanas  rakstiskā izsolē”, izsoles identifikācijas Nr. MNPSIMS 01/2022/IZ,  uzvarētājs - SIA "CENTRĀLĀ LABORATORIJA", reģ. Nr. 40003210801,  līgumcena EUR 26 188,49. Līguma noslēgšanas datums: 07.04.2022
      Atpakaļ