You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2019


Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un uzlaboto esošo infrastruktūru slimnīcā, 2018. gada 20. jūnijā iesniedza projekta iesniegumu “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu konkursā.

Projekta mērķis - Uzlabot un modernizēt esošo Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

2018. gada 26. novembrī tika saņemts lēmums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par projekta “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 apstiprināšanu.

Projekta īstenošanas periods - 2018. gada 1. decembris – 2021. gada 30. jūnijs.

Pabeigti atjaunošanas būvdarbi, atjaunotās telpas tiek aprīkotas ar iekārtām un aprīkojumu

  • 31.10.2019

2019. gada 19. septembrī ekspluatācijā nodotas atjaunotās Bērnu un Ambulatorās nodaļas telpas. Uzlabojot esošo infrastruktūru slimnīcas vecajā korpusā, ēkas 1.stāvā tiek paplašināta esošā slimnīcas ambulatorā nodaļa, savukārt ēkas 2. stāvā bērnu nodaļa.

Lasīt vairāk...

Atjaunošanas būvdarbu norise III

  • 29.08.2019

Noslēgumam tuvojās Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” atjaunošanas būvdarbi.

Lasīt vairāk...

Atjaunošanas būvdarbu norise II

  • 19.07.2019

Projekta “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros, Madonas slimnīcā noris atjaunošanas būvdarbi. Būvdarbu ietvaros šobrīd tiek veikti inženiertīklu izbūve.

Lasīt vairāk...

Atjaunošanas būvdarbu norise

  • 14.06.2019

Būvdarbu ietvaros šobrīd tiek veikti demontāžas darbi, grīdu atjaunošanas darbi.

Lasīt vairāk...

Parakstīti līgumi par būvdarbu un būvuzraudzības darbu veikšanu

  • 08.03.2019

2019. gada 7. martā ir uzsākta Madonas slimnīcas telpu infrastruktūras uzlabošanas būvdarbi.

Lasīt vairāk...

Iegādāta stacionārā digitālā rentgena iekārta

  • 07.03.2019

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” projekta “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana” Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros ir iegādājusies un uzstādījusi stacionāro digitālo rentgena iekārtu.

Lasīt vairāk...Arhīvs
2024 (1)   
2021 (2)   
2020 (6)   
2019 (6)   
2018 (2)