You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
115979

Iegādāta ultrasonoskopijas iekārta
25.11.2020


Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” ERAF projekta “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros ir iegādājusies ultrasonogrāfijas iekārtu ar speciālajām izmeklējumu programmām. Ultrasonogrāfijas iekārta ar speciālajām izmeklējumu programmām ir iegādāta Radioloģijas nodaļai, lai nodrošinātu kvalitatīvākus izmeklējumus un izmeklējumu attēliem augstu izšķirtspēju, ko esošās iekārtas nevar nodrošināt.

Ultrasonogrāfijas iekārtu ar speciālajām izmeklējuma programmām ir piegādājis SIA “A.Medical” par kopējo summu EUR 87 093,38, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.


Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja Indra Kārkliņa
      Atpakaļ