You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
131910

Pacienta drošība
22.04.2024


Tuvojoties Pacientu pieredzes nedēļai, kuru Latvijā atzīmēsim no 24. līdz 30. aprīlim, Slimību profilakses un kontroles centrs tika izveidoti uzskatāmi un viegli uztverami bukleti, kuri būtu noteikti jāizlasa ik vienam no mums.

"Pacientu drošība nozīmē, pēc iespējas vairāk samazināt riskus pacientam gūt kaitējumu veselības aprūpes saņemšanas laikā.

Tas nozīmē ar milzu atbildību aprūpēt katru pacientu un iespēju robežās pievērst individuālu uzmanību ikvienam, rūpīgi piemērot un ordinēt medikamentus, rūpēties par to, lai pacienti saņemtu sev saprotamu informāciju par ārstēšanas gaitu un aprūpi gan stacionārā, gan pēc izrakstīšanās no stacionāra, rūpēties par to, lai pacienti viegli atrastu izmeklējumu kabinetus/ ģērbtuves/ stāvlaukumu, rūpēties par vides drošību, lai nerastos papildu kaitējums, piemēram, pacientam paklūpot un sasitoties. 

Pacientu drošība ir kopīgs mērķis visiem – gan veselības aprūpes profesionāļiem, gan pacientiem, gan sabiedrībai kopumā. Veiksmes faktors ir pacientu drošības kultūra gan valsts, gan organizācijas, gan indivīda līmenī, tādēļ visos līmeņos ir nepieciešamas pārmaiņas no pašpārmetumu un vainošanas kultūras uz atbildības kultūru."

https://www.spkc.gov.lv/lv/pacienta-drosiba

Video materiāls par identifikācijas aproces uzlikšanu stacionāros: 

https://www.youtube.com/watch?v=gaYw__y119o&list=PLF53RluJDE3NigmjzFANnYvZWCboQ7rNn 

 

Buklets - pacienta identifikācija

Buklets - 8 soļi lai jūsu uzturēšanās slimnīcā būtu droša
      Atpakaļ