You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
117363

Ārvalstīs veiktas vakcinācijas fakta reģistrācija Latvijas Republikā
13.07.2021


Ārvalstīs veiktas vakcinācijas pret Covid-19 fakta reģistrāciju Latvijas Republikā E-veselībā veic, ja personai ir tiesības uz valsts apmaksātu Covid-19 vakcināciju Latvijā. Ja persona ir saņēmusi darbspējīgu digitālo sertifikātu citā Eiropas valstī, tad vakcinācijas fakta reģistrāciju e-veselībā nav nepieciešams veikt.

Šobrīd datus par personām veiktiem Covid-19 vakcinācijas faktiem E-veselībā var ievadīt par Eiropas Zāļu aģentūras (EZA jeb EMA -European Medicines Agency) reģistrētām Covid-19 vakcīnām:

    Vaxzevria (Covid-19 Vaccine AstraZeneca);
    Covid-19 Vaccine Moderna;
    Covid-19 Vaccine Janssen;
    Biontech-Pfizer Comirnaty.

Datu ievade E-veselības sistēmā nodrošina iedzīvotājam iespēju autentificēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem un izveidot savu digitālo Covid-19 sertifikātu.

Iesniegumu ar tam pievienotu vakcinācijas veikšanas fakta apliecinājuma oriģinālu Nacionālam veselības dienestam (NVD) var iesniegt:

    Pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastu.  Adrese: Cēsu iela 31/k3, Rīga, LV-1012.
    Ievietojot dokumentus pie NVD ieejas izvietotajā pastkastē – NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālām nodaļām (Kuldīgā, Smiltenē, Daugavpilī vai Jelgavā).

Jāņem vērā, ka:

    NVD jāiesniedz vakcinācijas fakta apliecinājuma oriģināls. Pēc iesnieguma izskatīšanas NVD to nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
    Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
      Atpakaļ