You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Madonas novada pašvaldības SIA
“MADONAS SLIMNĪCA”


Madonas slimnīca ir dibināta 1931.gada 15.martā un tajā bija tikai 10 gultas. Tā atradās Blaumaņa ielā 18. Jau pēc pāris mēnešiem bija skaidrs, ka slimnīcā vietu nepietiek, un valde sāka domāt par paplašināšanu.


1931. gada maijā slimnīca sāka īrēt papildus telpas, lai varētu aprūpēt 20 pacientus. Tā kā slimnieku skaits turpināja augt, tad slimnīcas pārvaldītāji nolēma, ka ir nepieciešamas plašākas telpas. Tās ieguva 1933. gadā, nopērkot no Madonas pilsētas zemes gabalu Skolas ielā 8145 kvadrātmetru platībā ar nepabeigtu būvi. To bija domāts izveidot kā pilsētas nespējnieku namu. Būvi pabeidza, piemērojot to slimnīcas vajadzībām. 1937. gadā ēkai tika uzcelta piebūve. Līdz tam ap slimnīcu bija izveidojies ēku komplekss, kas iekļāva apsauļošanās paviljonu tuberkulozes slimniekiem, saimniecības ēku ar kūtiņu, malkas šķūni, mirušo uzglabāšanai nepieciešamo ēku. II pasaules kara gados slimnīca darbojās nemainīgi, tomēr trūka materiālu un medikamentu, ārstēti tika arī kaujās ievainotie.

Pēckara gados slimnīca atkopjas, tajā pieņem papildus personālu. 1950. gadā apvieno slimnīcu ar ambulanci, tās gan atrodas atsevišķās ēkās. 1950. gados tika veiktas administratīvi teritoriālās reformas, iepriekšējā periodā izveidotie Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu rajoni pievienoti Madonas rajonam. 1959. gadā reorganizēja veselības aprūpes sistēmu un Madonas rajona slimnīcas galvenais ārsts kļuva par Madonas rajona galveno ārstu. Turpmākos apmēram 40 gadus veselības aprūpes iestādes visā rajonā bija Madonas rajona slimnīcas pakļautībā līdz 1992. gadam. 

1960. gados sākās paplašināšanās – slimnīca pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Rūpniecības ielā, kur atrodas vēl tagad. Vecā ēka Skolas ielā pārbūvēta Madonas ambulances vajadzībām. Jaunas telpas tika piešķirtas Lubānas slimnīcai, Ērgļu slimnīcai uzcelts ķirurģiskais korpuss, Ļaudonas slimnīca pārcēlās uz jaunu ēku ciemata centrā, Cesvaines slimnīca ar ambulanci tobrīd darbojās 3 ēkās, tāpat Varakļānu slimnīca. Slēdza mazākās slimnīcas, pārveidojot tās par ambulancēm vai feldšeru punktiem, kā Saikavas, Barkavas, Liezēres. Rajona vadība centās mazākajās veselības aprūpes iestādēs veikt kaut minimālus uzlabojumus, panākt, lai tiktu ievērotas higiēnas prasības – pieejams dzeramais ūdens u.c. Tāpat mēģināja panākt, lai vietējās saimniecības piešķirtu mediķiem dzīvesvietu, transporta līdzekli, kaut mopēda vai velosipēda veidā, ievilktu visos feldšerpunktos elektrību, telefona līnijas.Speciālisti no rajona slimnīcas izbrauca pārbaudēs uz apkārtējām slimnīcām, sniedza konsultācijas pēc nepieciešamības. 

Ārpus darba laika mediķi iesaistās dažādās kopīgās aktivitātēs. No 1966. gada tika atzīmēta medicīnas darbinieku diena, ik gadu citā vietā. 1973. gadā sāka rīkot konkursu “Labākā medicīnas māsa”, kas izveidojās par plašāku pasākumu “Labākais savā profesijā”, kur medicīnas personālam kompetentas žūrijas klātbūtnē bija jārāda savas prasmes. Madonas rajona mediķi piedalījās arī sporta aktivitātēs, atzīmēja kopējas jubilejas un devās kolektīvās ekskursijās. Sākoties pārmaiņu gadiem, 1980. gadu beigās mediķi iesaistījās arī Tautas frontes aktivitātēs. 

1990. gados veselības aprūpes sistēmā, tāpat kā pārējās jomās, notika lielas pārmaiņas, kas skāra arī Madonas rajona medicīnas iestādes. 1992. gadā visas slimnīcas tika nodotas vietējām pašvaldībām. Tās nespēja uzturēt slimnīcas, tāpēc vairākas no apkārtējām slimnīcām pamazām tika slēgtas vai kļuva par dienas stacionāriem. Madonas slimnīca no iestādes pārtapa par uzņēmumu. Tomēr ar iedzīvotāju, rajona padomes, Slimnīcas celtniecības fonda un citu atbalstītāju pūlēm visā pārmaiņu laikā notika Madonas slimnīcas jauno korpusu būvniecība, kura ilga 10 gadus, skaitot no pamatakmens ielikšanas brīža. 

Slimnīca turpina attīstīties un iet līdzi laikam – iegādājas jaunas iekārtas, ievieš jaunas tehnoloģijas, veic nepieciešamās pārbūves un piesaista jaunus speciālistus. 

/sagatavoja R.Medne - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja kultūrvēstures nodaļas vadītāja/


E-pasta adreses saziņai:

 Valdes priekšsēdētāja Līga Šerna liga.serna@madonasslimnica.lv