You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nodaļas vadītāja Everita Kalniņa
Nodaļas vecākā māsa Vita Kaverska

Kontakttālruņi:

  • Nodaļas vadītāja - 26158010
  • Reģistratūra -  64860586
  • Diabēta kabinets - 64860582
  • Sieviešu konsultācija - 64860588
  • Plaušu slimību kabinets - 64860592
  • Psihiatra kabinets - 64860587
  • Psihologs - 29242470 

Diabēta kabinets

Ārste endokrinoloģe Rita Eglīte
Tālrunis kabinetā: 64860582

Lasīt vairāk...

Endoskopiju kabinets

Speciālisti: Ija Malkause
Fibrobronhoskopijas: ftiziopneimonoloģe Regīna Kazeļnika

Lasīt vairāk...

Fizikālās medicīnas kabinets

Fizikālās terapijas māsa: Līga Auleciema

Lasīt vairāk...

Funkcionālās diagnostikas kabinets (elektrokardiogrāfija)

Funkcionālās diagnostikas māsa Sandra Bērziņa, tālrunis: 64860588

Lasīt vairāk...

Ģimenes ārsts Daina Sokolova

Ģimenes ārsts Daina Sokolova

Lasīt vairāk...

Hemodialīzes dienas stacionārs

Pieteikties pa tālruni - 29436128 (nodaļas vadītāja V.Grotkere).

Lasīt vairāk...

Kardiologa kabinets

Tālrunis: 64860586
Ārste Ina Audže

Lasīt vairāk...

Ķirurģiskais un traumatoloģiskais kabinets

Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Neirologa kabinets

Neirologs Andis Audže
Bērnu neirologs Dana Apela

Lasīt vairāk...

Oftalmologa kabinets

Ārsti oftalmologi: Gundega Otvare, Inese Stubure, Dāvis Rasčevskis, Agnese Vikmane
Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Onkoloģiskais kabinets

Ārste Ija Malkause
Pierakstītes reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Otolaringologa kabinets

Ārsti otolaringologi Ivo Tērauds, Karīna Rubule, Maija Kaša
Pierakstīties reģistratūrā pa tālruni 64860586

Lasīt vairāk...

Plaušu slimību kabinets

Pneimonologs, kabineta vadītāja Regīna Kazeļnika
Tālrunis kabinetā: 64860592

Lasīt vairāk...

Psihiatra un narkologa kabinets

Ārste psihiatre - narkoloģe Evita Kārkliņa
Tālrunis kabinetā: 64860587

Lasīt vairāk...

Psihologs

Klīniskā un veselības psiholoģe Evija Rozenlauka. Tālrunis 29242470

Lasīt vairāk...

Radioloģijas nodaļa

Radiologi: Vairis Grava, Olita Liberte, Rihards Jagmanis, Nora Bogdanova, Klinta Bičevska

Lasīt vairāk...

Rehabilitācijas nodaļa

Iepriekš pieteikties uz konsultāciju pa tālruni 27056451

Lasīt vairāk...

Sieviešu konsultācija

Ginekoloģes Ināra Koka, Anita Prušakeviča, Ilga Zepa, Lāsma Tauriņa
Tālrunis kabinetā: 64860588

Lasīt vairāk...

Urologa kabinets

Urologs Guntars Liberts

Lasīt vairāk...