Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Tirgus izpēte par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9999,99 EUR

 

2021.gads

Tirgus izpēte "Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumi" , id. Nr. MNP SIA MS 2021/1

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 25.01.2021., plkst.11. 00. Skat., uzaicinājums 

*** 

2020.gads

***

Tirgus izpēte "Autogāzes iegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/36.

Līgums tiks slēgts ar SIA "Latvijas Propāna gāze", reģistrācijas nr. 40003493561.

 ***

Tirgus izpēte "Ķirurģisko instrumentu iegāde operāciju zāles vajadzībām", id.Nr.MNP SIA MS 2020/34 

Līgums tiks slēgts ar SIA "B.Braun Medical", reģistrācijas Nr. 40003277955, līgumcena EUR 4598,00 bez PVN.

 ***

Tirgus izpēte "Elektrokardiogrāfa  iegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/35 

Līgums tiks slēgts ar SIA “NMS Elpa”, reģistrācijas Nr. 40003348336, līgumcena EUR 3516,00 bez PVN.

 ***

Trgus izpēte "Ķirurģisko instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas iegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/33 

Līgums tiks slēgts ar SIA “A.Medical”, reģistrācijas Nr. 40103599415, līgumcena EUR 9990,00 bez PVN.

 ***

Tirgus izpēte "Elektriskā tvaika katla piegāde un uzstādīšana virtuves vajadzībām", id.Nr.MNP SIA MS 2020/30 

Līgums tiks slēgts ar SIA "Inkomercs K", reģistrācijas Nr.40103144127, līgumcena EUR 1491,74 bez PVN.

 ***

Tirgus izpēte "Vistas gaļas piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/29 

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar SIA "Sanitex", reģistrācijas Nr. 40003166842, līgumcena EUR 1320,00 bez PVN (24 mēnešiem).

 ***

Tirgus izpēte "Bronhoskopa piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/27 

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 40003547099, līgumcena EUR 7200,00 bez PVN.

 ***

Tirgus izpēte "Trauku mazgājamās mašīnas piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/20 

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "PROF ROSTULS", reģistrācijas Nr.40103667374, līgumcena EUR 1750,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Veļas žāvētāja un veļas gludināšanas ruļļa piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/19 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "GRANDUS", reģistrācijas Nr.50103108221, līgumcena EUR bez PVN - veļas zāvētājs 2995,00, veļas gludināšanas rullis 2684,00 (1,25 m).

*** 

Tirgus izpēte "Darba apģērba un apavu piegāde", id. Nr.MNP SIA MS 2020/16 

Rezultāts: skatīt, šeit

*** 

Tirgus izpēte "Operācijas zāles aprīkojuma piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/15 

Rezultāts:  slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, kopējā līgumcena EUR 5415,00 bez PVN (daļa Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.6, Nr.7). Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “A.Medical”, reģ.Nr. 40103599415, kopējā līgumcena EUR 1631,40,00 bez PVN (daļa Nr.4 un Nr.5.). 

*** 

Tirgus izpēte "Bruģakmens laikuma izbūve", id Nr. MNP SIA MS 2020/13

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Hydra Baltic", reģistrācijas Nr.45403033860, līgumcena EUR 4762,48 bez PVN.

 ***

 Tirgus izpēte "Ūdensvada atzara, 4 kanalizācijas aku un trases remontdarbi", id.Nr. MNP SIA MS 2020/10

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Hydra Baltic", reģistrācijas Nr.45403033860, līgumcena EUR 7747,10 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Elektrokoagulatora piegāde", id.Nr. MNP SIA MS 2020/9 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Mediq Latvija", reģistrācijas Nr.40103295181, līgumcena EUR 3674, 00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Ķirurģiskā sūkņa piegāde" , id Nr. MNP SIA MS 2020/8

Reziltāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr. 40003547099, līgumcena EUR 2798,oo bez PVN. 

 ***

Tirgus izpēte "Medicīnas ierīču elektrodrošibas un funkcionālās pārbaudes, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojums", id.Nr. MNP SIA MS 2020/7

Rezulāti:

-     Iepirkuma priekšmeta 1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „INLAB”, kopējā līgumcena EUR 5699,67 bez PVN. 

-          Iepirkuma priekšmeta 2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „B.Braun Medical”, kopējā līgumcena EUR 792,00 bez PVN, jo pretendents ir hemodialīzes iekārtu ražotāja pilnvarotais pārstāvis. 

-          Iepirkuma priekšmeta 3. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „V& V VentMet laboratorija”, kopējā līgumcena EUR 366,75 bez PVN. 

-          Iepirkuma priekšmeta 4. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA „INLAB”, kopējā līgumcena EUR 2880,43 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Termometra, veļas ratu un ēdiena sadales ratu piegāde" , id.Nr. MNP SIA MS 2020/5/ERAF

Rezultāts: LĪgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr. 40003348336, līgumcena EUR 492,00 bez PVN.

***

Tirgus izpēte "Gaļas produktu piegāde", id. Nr. MNP SIA MS 2020/6

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”Rēzeknes gaļas kombināts”, reģistrācijas Nr.42403012397.

*** 

Tirgus izpēte "Par klīniskā audita veikšanas pakalpojumu medicīniskajā radiodiagnostikā", id.Nr. MNP SIA MS 2020/3

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA ”INLAB”, reģistrācijas Nr. 40103522689, līgumcena EUR 3235,20 bez PVN. 

*** 

 Tirgus izpēte "Insuflatora piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2020/4

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar Ārvalsts komersanta filiāle ”Olympus Sverige Aktiebolag  filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382, līgumcena EUR 6419.03 bez PVN. 

***

Tirgus izpēte "Operāciju lampas piegāde un uzstādīšana", id.Nr.MNP SIA MS 2020/1 

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr.40003547099, līgumcena EUR 11 500,00 bez PVN. 

*** 

 Tirgus izpēte "Dārzeņu piegāde", id.Nr.MNP SIA 2019/22

Rezultāts: līgums tiks slēgts ar ZS "Sviķi", reģistrācijas Nr. 47101000296, līgumcena 24 mēnešiem: līdz EUR 9999,99 bez PVN.

***

 2019.gads

 ***

Tirgus izpēte "Iekārta hemodialīzei, hemodiafiltrācijai un hemodiafiltrācijai, id.Nr. MNP SIA 2019/20

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "B.Braun Medical", reģistrācijas Nr.40003277955

 ***

 Tirgus izpēte "Madonas slimnīcas ortopēdiskās operācijas zāles izbūves būvdarbi”, id Nr. MNP SIA MS 2019/16

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Heta būve", reģistrācijas Nr. 45403014022.

 ***

 Tirgus izpēte "Ventilācijas sistēmas (iekārtas) piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”, id Nr. MNP SIA MS 2019/15

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "AVK Konstrukcijas", reģistrācijas Nr.45403018325.

 ***

 Tirgus izpēte "Madonas slimnīcas personāla ģērbtuves un koridora remonts”, id Nr. MNP SIA MS 2019/14

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Heta Būve", reģistrācijas Nr..45403014022.


 ***

 Tirgus izpēte "Videolaringoskopa piegāde anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas vajadzībām”, id Nr. MNP SIA MS 2019/13

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Tradintek", reģistrācijas Nr.40003308634.

*** 

Tirgus izpēte "Funkcionālo aprūpes gultu (5 gab.) piegāde Hemodialīzes nodaļas vajadzībām", id.Nr. MNP SIA MS 2019/10" 

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr.4000348336

*** 

 Tirgus izpēte "Elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārtas noma", id.Nr.MNP SIA 2019/9

Rezultāts: lēmums netiks pieņemts  (zudusi vajadzība).

*** 

2018.gads

*** 

Tirgus izpēte - "Jauna gaisa plūsmas bezkontakta tonometra ar pahimetrijas funkciju piegāde", id.Nr.MNP SIA MS 2018/16.

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "KAVITA", reģistrācijas Nr.40003450524.

*** 

 Tirgus izpēte - "Pacientu monitora ar piederumu komplektu piegādi", id.Nr.MNP SIA MS 2018/2.

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr.40003547099. 

*** 

Tirgus izpēte - Stacionārās rentgeniekārtas "Raymat AS1-D" utilizēšanas pakalpojums, id.Nr. MNP SIA 2018/10

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "A.Medical", reģistrācijas Nr.40103599415.

***

Tirgus izpēte - Medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojums, id.Nr. MNP SIA MS 2018/5

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "INLAB", reģistrācijas Nr.40103522689.

*** 

Tirgus izpēte - Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojums, id.Nr. MNP SIA MS 2018/4

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "Radošo tehnoloģiju centrs", reģistrācijas Nr.50503427691.

***

Tirgus izpēte - Pacientu sildīšanas sistēmas piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2018/3

Rezultāts:Līgums tiks slēgts ar SIA "NMS Elpa", reģistrācijas Nr.4000348336

 *** 

Tirgus izpēte - Dārzeņu piegāde 2018.gadam, id.Nr. MNP SIA MS 2018/1

 Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar ZS "Sviķi", reģistrācijas Nr.  47101000296.

 ***

 2017.gads

Tirgus izpēte - Energoaudita veikšana Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", id.Nr. MNP SIA MS 2017/9

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "CMB", reģistrācijas Nr.43603024025.

 ***

Tirgus izpēte - darba apģērba un apavu piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/8

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "GRIF", reģistrācijas Nr.  40103003522.

***

 Tirgus izpēte - Saimniecības preču piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/7

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar SIA "A-birojs", reģistrācijas Nr.40003972121, un SIA "Prāna KO", reģistrācijas Nr.40003277283.

***

Tirgus izpēte - Remontdarbu materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/6

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar A/S "Diāna", reģistrācijas Nr. 41203000447.

***

Tirgus izpēte - Santehnikas materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/5

Rezultāts: tirgus izpēte pārtraukta.

***

Tirgus izpēte - Kancelejas preču piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/4

SIA “Officeday Latvia”, reģistrācijas Nr.40003249449, un SIA “Biroju apgādes centrs”, reģ.Nr.40103229631.

***