Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

ERAF 2007-2013

11510

Projekts „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”
04.02.2011
2010. gada nogalē Madonas slimnīcā tika uzsākta projekta „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” realizācija.

Projekta ietvaros ir paredzēts paplašināt esošās slimnīcas telpas un, veicot gan iekšējos, gan ārējos ēkas renovācijas un rekonstrukcijas darbus, telpas tiks pielāgotas pacientiem, tai skaitā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta gaitā uz pansionāta telpu rēķina tiks paplašināta slimnīcas ambulatorā nodaļa - izveidoti kabineti pacientu pieņemšanai, paplašināta uzņemšanas nodaļa, tādejādi nodalot pacientu plūsmas un radot atbilstošu un ES rekomendētu vidi pacientu uzņemšanai, tiks renovētas 2 operāciju zāles, reanimācijas nodaļa, paaugstināta slimnīcas energoefektivitāte un renovācijas darbi tiks veikti gan ķirurģiskā, gan terapijas tipa profilu nodaļās.

Uzņemšanas nodaļā tiks pārbūvēts traumpunkts. Tiks izveidotas telpas pacientu novērošanai un gultas vietas. Papildus izveidota atsevišķa izeja medikamentu un medicīnisko preču, tīrās veļas apritei, kā arī atkritumu un netīras veļas u.c. aiztransportēšanai. Tāpat, arī reanimācijas nodaļā nepieciešams izveidot izolatoru ar atsevišķu sanitāro mezglu un izbūvēt māsu posteni, kas ļautu nodalīt īpaši smagos pacientus ar zināmas hospitālās infekcijas pazīmēm, lai nepieļautu iespēju infekciju izplatībai.

Kopš telpu nodošanas ekspluatācijā 2001.gadā nav veikts telpu kosmētiskais remonts. Īpaši smaga situācija ir terapijas, bērnu un ginekoloģijas nodaļās, līdz ar to, projekta aktivitātēs tiek paredzēts šo telpu kosmētiskais remonts un daļējs grīdas seguma remonts. Tāpat, arī operāciju zālēs ir nepieciešams kosmētiskais remonts, kā arī apgaismojuma uzlabošana. Vēl paredzēts īstenot aktivitātes, kas būs tieši vērstas uz cilvēku ar īpašām vajadzībām nepieciešamībām, kā arī gados vecāku cilvēku nepieciešamībām - otra automātiskā pasažieru lifta ierīkošana un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkoti īpaši gultas pacēlāji.

Projekts „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 612 320,00, no tiem ERAF līdzfinansējums 85 % - Ls 558 386,00, 15 % Madonas novada pašvaldības un SIA „Madonas slimnīcas” līdzfinansējums – Ls 83 757,89. Projekta realizācijas termiņš 01.10.2010. – 31.03.2012.SIA „Madonas slimnīcas”
Projekta koordinatore
Indra Kārkliņa      Atpakaļ