Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

ERAF 2007-2013

Aptaujas rezultāti 16.11.2012

Aptaujas rezultāti par to vai:
"Vai esiet apmierināti ar piekļuvi pie medicīnas personāla un nodaļās slimnīcas ēkas visos stāvos, ko nodrošina jauniebūvētais lifts?"
Skatīt šeit ...VIDEO par Projektu „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”
05.10.2012

Lasīt vairāk ...


Projekts „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca” 17.04.2012

Ir nemanāmi, aizskrējis gads, kopš Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” tiek realizēts  projekts “ Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu  sniegšanas pilnveidošana SIA “Madonas slimnīca”, nodrošinot  un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ident. Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/020 ar Madonas novada pašvaldības, SIA “Madonas slimnīca” un Eiropas Reģionāla fonda finansiālu atbalstu.

Projekts tiek realizēts Eiropas Reģionālās Attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt un turpināt attīstīt kvalitatīvu veselības un medicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Madonas novada, apkārtējo novada - Ērgļu, Varakļānu, Cesvaines un Lubānas iedzīvotājiem, rekonstruējot uzņemšanas nodaļu un nodalot pacientu plūsmas, ievērojami atvieglojot personāla pienākumu izpildi un uzlabojot pacientu apmierinātības un drošības līmeni, paaugstinot slimnīcas energoefektivitāti un uzlabojot infrastruktūru. Tiks paaugstināta pakalpojumu kvalitāte, sekmēta pakalpojumu pieejamība un efektivitāte.

Projekta ietvaros ir veikti ambulatorās, uzņemšanas, bērnu un ginekoloģijas, terapijas un ķirurģijas nodaļu telpu kosmētiskie remonti, daļēji arī atjaunojot grīdas segumu nodaļu koridoros. Rekonstrukcijas darbi veikti arī operācijas blokos, uzstādīts otrs pasažieru lifts un būtiskas izmaiņas ir ieguvusi uzņemšanas nodaļa, kurā ir izveidota atsevišķa izeja nodalot pacientu plūsmu no medicīnas preču, tīrās veļas aprites, atkritumu un netīrās veļas transportēšanu, nodrošinot ES rekomendētu vides pieejamību pacientu uzņemšanai un izveidotas observācijas telpas.

Sākotnēji projekta ietvaros visu nodaļu rekonstrukcijas un renovācijas darbus tika plānots iepirkt reizē, taču ņemot vērā lielās diskusijas Latvijas valdībā par slimnīcu reorganizāciju, reanimācijas nodaļas būvdarbu iepirkšana tika atlikti uz vēlāku laiku, jo nebija skaidri zināms MNP SIA „Madonas slimnīcas” turpmākais statuss. Ņemot vērā, ka MNP SIA „Madonas slimnīcas” saglabāja esošo statusu, būvdarbi reanimācijas nodaļai tika iepirkti šogad. Pozitīvi ir, tas ka projekta ietvaros veicot būvdarbus nav apturēta reanimācijas nodaļas darbība, šobrīd reanimācijas nodaļa ir izvietota jaunizbūvētajās observācijas telpās, kas tika izbūvētas pagājušogad.

Pašlaik slimnīcā rit būvniecības darbi, ko sākotnēji nebija plānots darīt. Pamatojoties uz to, ka veicot pirmo iepirkuma procedūru, projekta ietvaros radās ietaupījums, projekta vadības grupa pieņēma lēmumu, lai nezaudētu Eiropas Reģionālā attīstības fonda piešķirtos līdzekļus, tos izmantot lietderīgi, paredzot pabeigt nodaļu renovācijas un rekonstrukcijas darbus, uzlabojot nodaļu estētisko un vizuālo stāvokli, sakārtot ventilācijas sistēmu un uzstādīt ģeneratoru, lai nepieļautu ārkārtas situācijas elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos.

Projekta īstenošanas laikā būvdarbus objektā veica SIA „Madonas būve”, būvuzraudzībuu veica Skaidrīte Zepa un autoruzraudzību SIA „B&L projekti”.Projekts „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”
04.02.2011

2010. gada nogalē Madonas slimnīcā tika uzsākta projekta „Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana SIA „Madonas slimnīca”, nodrošinot un attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” realizācija.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2012 (3)   
2011 (1)