Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Fakss:+371 64860553 Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Tirgus izpēte par piegādēm un pakalpojumiem līdz 9999,99 EUR

 ***

 

Tirgus izpēte - Energoaudita veikšana Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca", id.Nr. MNP SIA MS 2017/9

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" uzaicina

piedalīties tirgus izpētē par saimniecības preču piegādi.

Piedāvājumus iesnigt līdz 2017.gada 17.oktobrim, plkst.16.00, 

piedāvājumu atsūtot uz e-pastu: slimnica@madonasslimnica.lv vai 

iesniedzot slimnīcas administrācijā (Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV 4801).

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums (skat., pielikums)

 ***

Tirgus izpēte - darba apģērba un apavu piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/8

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" uzaicina (skat., uzaicinājums)

piedalīties tirgus izpētē par saimniecības preču piegādi.

Piedāvājumus iesnigt līdz 2017.gada 16.oktobrim, plkst.16.00, 

piedāvājumu atsūtot uz e-pastu: slimnica@madonasslimnica.lv vai 

iesniedzot slimnīcas administrācijā (Rūpniecības ielā 38, madonā, Madonas novadā, LV 4801).

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums (skat., pielikums)

***

 Tirgus izpēte - Saimniecības preču piegāde, id.Nr. MNP SIA MS 2017/7

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" uzaicina (skat., uzaicinājums)

piedalīties tirgus izpētē par saimniecības preču piegādi.

Piedāvājumus iesnigt līdz 2017.gada 21.septembrim, plkst.16.00, 

piedāvājumu atsūtot uz e-pastu: slimnica@madonasslimnica.lv vai 

iesniedzot slimnīcas administrācijā (Rūpniecības ielā 38, madonā, Madonas novadā, LV 4801).

Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums (skat., pielikums) 

***

Tirgus izpēte - Remontdarbu materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/6

Rezultāts: Līgums tiks slēgts ar A/S "Diāna", reģistrācijas Nr. 41203000447.

***

Tirgus izpēte - Santehnikas materiālu piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/5

Rezultāts: tirgus izpēte pārtraukta.

***

Tirgus izpēte - Kancelejas preču piegāde, id Nr.MNP SIA MS 2017/4

SIA “Officeday Latvia”, reģistrācijas Nr.40003249449, un SIA “Biroju apgādes centrs”, reģ.Nr.40103229631.

***