Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Mazie iepirkumi 2018 (preces vai pakalpojumi no 10 000 līdz 41 999,99 euro, vai būvdarbi no 20 000 līdz 169 999,99 euro)

 ******************************************************************************************************************************************************************

 2018.gads

 Iepirkuma nosaukums Asins analizatora noma un ar to saderīgo reaģentu piegāde
 Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2018/7
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 28.05.2018., plkst.11.00.
 Nolikums Lēmums
 

**********************************************************************************************************************************

 Iepirkuma nosaukums Medicīnas preču piegāde slimnīcas un laboratorijas vajadzībām
 Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2018/6
 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 22.05.2018., plkst.11.00.
Nolikums  Lēmums 

***********************************************************************************************

2017.gads

 Iepirkuma nosaukums MNP SIA "Madonas slimnīca" darbinieku veselības apdrošināšana 2018.gadam
 Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2017/11

Uzvarētājs, līgumcena EUR  Lēmums 

 ADB „Gjensidige Baltic” Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 50003210451, līguma summa – EUR 12 770,88.

Līguma teksts

***********************************************************************************************

 Iepirkuma nosaukums Medicīnas preču piegāde ķirurģijai 2018.-2019.gadam
 Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2017/12
 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2017., plkst.11.00 Līgums teksts
 

1.daļā „Ķirurģiskais šujamais materiāls” SIA „B.Braun Medical”, reģistrācijas Nr. 40003277955.

2.daļā „Ķirurģiskie materiāli” SIA „B.Braun Medical”, reģistrācijas Nr. 40003277955.

 3.daļā „Plāksnes, skrūves, stiprinājumi” SIA „LATMED-PRO”, reģistrācijas Nr. 40002051533

 

************************************************************************************************

 Iepirkuma nosaukums Medicīnas ierīču kalibrēšanas, verificēšanas, elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes
 Iepirkuma identifikācijas Nr.MNP SIA MS 2017/2

 Uzvarētājs, līgumcena EUR bez PVN

Lēmums

 

1.daļa "I un II drošības grupas medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālā pārbaude" -  SIA „RoLa”, Reģ.Nr.40003064041; Līgumcena – Eur 3131,00 bez 21% PVN.

2.daļa "Metroloģiskā verificēšana un kalibrēšana"- SIA “TERMES”, Reģ.Nr.40003438184; Līgumcena – Eur 711,00 bez 21% PVN.

3.daļa "Rentgendiagnostisko iekārtu pārbaudes" - SIA „INLAB”, Reģ.Nr.40103522689; Līgumcena – Eur 3 922,48 bez 21% PVN.

Vienošanās   Līguma teksts
***********************************************************************************************

 Iepirkuma nosaukumsSarunu procedūra Divu Stryker System zāģa rokturu piegāde 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2017/1 Līgums
 Pamatojums Lēmums