Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Aktualitātes

Automašīnas VOLVO V50 pārdošana par brīvu cenu
29.01.2019


Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003356507, organizē kustamās mantas - automašīnas VOLVO V50 (valsts reģistrācijas numurs GF 5432, 2006.gada, universāls, automašīna bojāta pēc sadursmes ar meža dzīvnieku) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 1000,00, t.sk.PVN.

Pirms pieteikuma iesniegšanas izsoles dalībniekam jāsamaksā nodrošinājums 100,00 EUR, ieskaitot to slimnīcas kontā LV73UNLA0030900609812, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, ar atzīmi “Volvo V50 pirkuma nodrošinājums”.

Pieteikums par kustamās mantas pirkšanu iesniedzams slimnīcas administrācijā, Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā, LV 4801, līdz 2019. gada 13.februārim, plkst.11.00.

Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiek rīkota izsole.

Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama vienas nedēļas laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Kustamo mantu var apskatīt iepriekš sazinoties ar tehnisko direktoru un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 28736355.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties slimnīcas administrācijā darba dienās no plkst.8.00-16.00 un šeit
      Atpakaļ