Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Fakss:+371 64860553 Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Aptaujas anketa

Cienījamais pacient!

Lai uzzinātu, kā Jums klājās, uzturoties SIA „Madonas slimnīca”, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu pacientu aprūpi, apkalpošanas kvalitāti un pacienti šeit justos labi. Būsim pateicīgi par Jūsu viedokli un darbu, aizpildot anketu.
Aptaujas anketa
  
SIA „Madonas slimnīca” ārstējāties:
pirmo reizi
atkārtoti

Kurā nodaļā Jūs ārstējāties?
dzemdību
ķirurģijas
terapijas
bērnu
ginekoloģijas
traumatoloģijas
neiroloģijas
infekciju slimību
anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā

Vai Jūs apmierināja veselības aprūpe nodaļā?


daļēji

Vai Jūs saņēmāt atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un nepieciešamo informāciju?


daļēji

Vai ārsti Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai māsas Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai pārējais personāls Jums veltīja pietiekamu uzmanību?Vai Jūs apmierināja Ārsta attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja Māsas attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja māsas palīga attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai Jūs apmierināja vecmātes attieksme pret Jums kā pret pacientu?Vai nodaļā tika nodrošināts klusums un drošība?Vai Jūs apmierināja tīrība un kārtība nodaļā?Vai ēdināšana bija kvalitatīva un Jūs apmierināja?Jūsu priekšlikumi situācijas uzlabošanai: